Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 01/11/2022

Zaktualizowano: 14/11/2022

EMOS spol. s r.o. i spółki zależne („my“, „nas“, „nasz“, „EMOS spol. s r.o. „) są zobowiązane do ochrony Państwa prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka“) opisuje nasze praktyki w związku z ochroną prywatności informacji dotyczących Danych Osobowych, które przetwarzamy poprzez indywidualne korzystanie przez Państwa z następujących usług, produktów i powiązanych aplikacji mobilnych (łącznie „Produkty“):

GO Smart Aplikacja mobilna

Przed skorzystaniem z Produktów firmy Moneybookers należy uważnie zapoznać się z niniejszymi Zasadami i zrozumieć cele i praktyki firmy Moneybookers dotyczące gromadzenia, przetwarzania Danych osobowych, w tym sposób wykorzystywania, przechowywania, udostępniania i przekazywania Danych osobowych. W Polityce znajdziesz również sposoby realizacji swoich praw do dostępu, aktualizacji, usuwania lub ochrony swoich Danych osobowych.

Gdy zaakceptujesz niniejsze Zasady podczas rejestracji, podając swoje Dane Osobowe, lub gdy zaczniesz korzystać z naszych Produktów i nie wyrazisz wyraźnego sprzeciwu wobec treści niniejszych Zasad, uznamy, że w pełni je rozumiesz i zgadzasz się z nimi. Jeśli masz jakiekolwiek pytanie r dotyczące niniejszej Polityki, nie wahaj się skontaktować z nami poprzez:

gosmart@emos.eu

W przypadku innych markowych aplikacji mobilnych zasilanych przez EMOS spol. s r.o., nasi Klienci kontrolują wszystkie Dane Osobowe zebrane za pośrednictwem naszych Produktów. Zbieramy te informacje pod kierunkiem naszych Klientów, a ich przetwarzanie jest ograniczone do celów świadczenia usług, do których zaangażowali nas nasi Klienci. Jeśli jesteś klientem jednego z naszych Klientów i nie chcesz, aby kontaktował się z Tobą jeden z naszych Klientów, którzy korzystają z naszych usług, prosimy o bezpośredni kontakt z Klientem, z którym współdziałasz.

Definicja

W niniejszej Polityce Dane Osobowe oznaczają informacje generowane, gromadzone, rejestrowane i/lub przechowywane, elektronicznie lub w inny sposób, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby lub odzwierciedlenia aktywności osoby, albo na podstawie samych tych informacji, albo na podstawie tych informacji i innych informacji, do których mamy dostęp na temat tej osoby.  

Wrażliwe dane osobowe obejmują osobiste informacje biometryczne, zapisy i treści komunikacyjne, informacje o stanie zdrowia, informacje o transakcjach oraz precyzyjne informacje o lokalizacji. Gdy zbieramy od użytkownika Osobowe dane wrażliwe, przed zebraniem osobistych danych wrażliwych o użytkowniku wygenerujemy wyraźne powiadomienie w celu uzyskania jego zgody.

Smart Devices odnosi się do tych urządzeń obliczeniowych produkowanych lub wytwarzanych przez producentów sprzętu, posiadających interfejs człowiek-maszyna i zdolność do transmisji danych, które łączą się bezprzewodowo z siecią, w tym: inteligentne urządzenia domowe, inteligentne urządzenia do noszenia, inteligentne urządzenia do oczyszczania powietrza itp.

Apps odnosi się do tych aplikacji mobilnych opracowanych przez EMOS spol. s r.o., które zapewniają użytkownikom końcowym zdalną kontrolę nad Inteligentnymi Urządzeniami oraz z możliwością połączenia z Platformą IoT dostawcy.

Jakie dane osobowe gromadzimy

W celu świadczenia usług na rzecz użytkownika firma Moneybookers poprosi go o podanie niezbędnych danych osobowych, które są wymagane do świadczenia tych usług. Jeśli nie podasz swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci naszych produktów lub usług.

1.Informacje dostarczone nam dobrowolnie

Jeśli jednak Usługi, o które prosisz lub które kupujesz, są oparte na Twoim koncie, przejdź na stronę rejestracji/logowania, aby uzyskać wskazówki.

Informacje oparte na funkcjach dodatkowych:

W celu zaoferowania wam wygodniejszych i wyższej jakości Usług ze zoptymalizowanym doświadczeniem użytkownika, możemy zbierać i wykorzystywać pewne informacje, jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z dodatkowych funkcji w Aplikacji. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie poda takich informacji, może nadal korzystać z podstawowych Usług w Aplikacji i podłączonych do niej Inteligentnych Urządzeń, ale pewne funkcje oparte na tych dodatkowych funkcjach mogą nie być dostępne. Te dodatkowe funkcje mogą obejmować:

1)Dodatkowe funkcje oparte na informacjach o lokalizacji:

Gdy użytkownik włączy funkcje oparte na lokalizacji poprzez ustawienia uprawnień na swoim urządzeniu mobilnym, będziemy gromadzić i przetwarzać informacje o lokalizacji użytkownika w celu umożliwienia działania tych funkcji, takich jak parowanie z urządzeniami inteligentnymi. Ponadto możemy zbierać informacje o Twojej: a) lokalizacji w czasie rzeczywistym i precyzyjnej, na przykład gdy zdecydujesz się skorzystać ze scenariuszy automatyzacji w celu kontrolowania swoich Inteligentnych Urządzeń, lub b) geolokalizacji nieprecyzyjnej, gdy korzystasz z niektórych Inteligentnych Urządzeń lub Usług, takich jak usługi czyszczenia robotów i usługi pogodowe.

Na podstawie Państwa zgody, po włączeniu funkcji geofence, informacje o Państwa lokalizacji będą generowane i udostępniane usługom Google Maps. Należy pamiętać, że Google stosuje odpowiednie środki ochrony danych, których szczegóły można znaleźć w Warunkach przetwarzania danych i bezpieczeństwa Google.

Użytkownik może wyłączyć zbieranie i wykorzystywanie informacji o lokalizacji, zmieniając ustawienia urządzenia mobilnego („Moje – Ustawienia – Ustawienia prawa do prywatności – Włącz/wyłącz informacje o lokalizacji“), po czym przestaniemy zbierać i wykorzystywać informacje o lokalizacji. 

2)Usługi dodatkowe na podstawie aparatu:

Możesz użyć kamery do skanowania kodu, włączając pozwolenie na kamerę, aby sparować ją z urządzeniem Smart Device, nagrać wideo itp. Należy pamiętać, że nawet jeśli wyraziłeś zgodę na włączenie pozwolenia na kamerę, uzyskamy informacje tylko wtedy, gdy będziesz aktywnie korzystać z kamery do skanowania kodów, nagrywania wideo itp.

Możesz zrezygnować z pozwolenia na używanie kamery: „My – Setting – Privacy Right Setting – Switch on/off Camera“.

3)Usługi dodatkowe w zakresie dostępu i przesyłania zdjęć/filmów w oparciu o albumy fotograficzne (biblioteka zdjęć/filmów):

Możesz użyć tej funkcji do przesłania swoich zdjęć/obrazów/filmów po włączeniu pozwolenia na album fotograficzny, aby zrealizować takie funkcje, jak zmiana awatara, zgłaszanie problemów z użytkowaniem urządzenia poprzez dostarczenie dowodów w postaci zdjęć itp. Podczas korzystania ze zdjęć i innych funkcji nie będziemy rozpoznawać tych informacji; jednak w przypadku zgłaszania problemów z użytkowaniem urządzenia możemy wykorzystać przesłane zdjęcia/obrazy do zlokalizowania problemu.

Możesz zrezygnować z używania pozwolenia na album fotograficzny: „My – Setting – Privacy Right Setting – Switch on/off Photo Album“.

4)Usługi dodatkowe związane z obsługą mikrofonu:

Możesz użyć mikrofonu do wysyłania informacji głosowych po włączeniu pozwolenia na mikrofon, takich jak kręcenie filmów, budzenie asystenta głosowego itp. W przypadku tych funkcji będziemy zbierać informacje głosowe, aby rozpoznać Twoje polecenie. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik wyraził zgodę na włączenie pozwolenia na mikrofon, będziemy uzyskiwać informacje głosowe za pośrednictwem mikrofonu tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie włączy mikrofon w Aplikacji.

Możesz zrezygnować z pozwolenia na używanie mikrofonu: „My – Setting – Privacy Right Setting – Switch on/off Microphone“.

5)Usługi dodatkowe oparte na zezwoleniu na przechowywanie danych (Android):

Celem jest zapewnienie stabilnego działania Aplikacji poprzez wykorzystanie pozwolenia na przechowywanie danych. Po udzieleniu lub wskazaniu przez użytkownika zgody na odczyt/zapis pamięci urządzenia mobilnego, będziemy uzyskiwać dostęp do zdjęć, plików, informacji z dziennika awarii i innych niezbędnych informacji z pamięci urządzenia mobilnego użytkownika w celu zapewnienia użytkownikowi funkcji, takich jak publikacje informacyjne, lub zapisywać lokalnie informacje z dziennika awarii.

Możesz zrezygnować z używania zezwolenia na przechowywanie danych: „My – Setting – Privacy Right Setting – Switch on/off Storage“.

6)Usługi dodatkowe na podstawie zgody na Zgłoszenie:

Powodem, dla którego prosimy Cię o zgodę, jest wysyłanie powiadomień dotyczących korzystania ze Smart Urządzeń lub Usług, zwłaszcza jeśli wykupiłeś usługi bezpieczeństwa i potrzebujesz alertu lub wiadomości, abyś mógł uchwycić status w czasie rzeczywistym.

Możesz zrezygnować z korzystania z powiadomień aplikacji: „My – Message Center – Setting – Switch on/off Notifications“.

7) Usługi dodatkowe na podstawie zezwolenia Alert Window

Możesz zdecydować się na powiązanie kamery w aplikacji i wymagać, aby aplikacja wyświetlała obraz z kamery w czasie rzeczywistym w osobnym oknie.

Możesz zrezygnować z używania informacji o oknie alertów: „My – Setting – Privacy Right Setting – Switch on/off Alert Window“.

8) Usługi dodatkowe oparte na zezwoleniu Bluetooth:

Po włączeniu zezwolenia można włączyć funkcje Bluetooth, w tym sterowanie urządzeniami Smart Devices, pozyskiwanie statusu, odkrywanie i konfigurowanie urządzeń Smart Devices. W ramach tych funkcji będziemy komunikować się ze Smart Devices za pomocą Bluetooth. Należy pamiętać, że nawet jeśli wyrazili Państwo zgodę na włączenie zezwolenia Bluetooth, będziemy używać Bluetooth do komunikacji tylko w tych scenariuszach: wyświetlanie statusu urządzenia na stronie głównej i panelu Smart Device; wykonywanie kontroli urządzenia na stronie głównej i panelu Smart Device; odkrywanie Smart Devices na stronie głównej i stronie dodaj urządzenie, sieć dystrybucji Smart Device.

Możesz zrezygnować z używania Bluetooth poprzez „My – Settings – Privacy Setting – Disable/Enable Bluetooth permission“.

9Dodatkowe usługi oparte na zezwoleniu HomeKit (iOS):

Po włączeniu uprawnień HomeKit można włączyć powiązane funkcje, w tym odkrywanie Smart Devices, umożliwienie konfiguracji sieci Smart Device, kontrolowanie Smart Devices i sprawdzanie stanu urządzenia. Wśród tych funkcji będziemy przetwarzać dane za pomocą aplikacji „Home“ dołączonej do systemu iOS poprzez HomeKit. Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik wyraził zgodę na włączenie uprawnienia HomeKit, będziemy z niego korzystać tylko w tych scenariuszach: na stronie głównej, w celu odkrycia urządzeń HomeKit, konfiguracji sieci urządzeń HomeKit; w „Ustawieniach – HomeKit“ w celu odkrycia urządzeń HomeKit, konfiguracji sieci urządzeń HomeKit.

Możesz zrezygnować z używania pozwolenia HomeKit poprzez „My – Settings – Privacy Settings-Turn off/on HomeKit permission“.

10Dodatkowe usługi oparte na HealthKit (iOS):

Możesz proaktywnie włączyć powiązane funkcje po włączeniu pozwolenia HealthKit, w tym statystyki dotyczące wagi, wzrostu, biegania i pływania. W tych funkcjach będziemy wymieniać dane z funkcjami związanymi ze zdrowiem, które są dostarczane z systemem iOS za pośrednictwem HealthKit. Należy pamiętać, że nawet jeśli wyrazili Państwo zgodę na włączenie pozwolenia HealthKit, będziemy z nich korzystać tylko w tych scenariuszach: gdy korzystają Państwo z powiązanego ze zdrowiem urządzenia Smart Device, takiego jak waga tkanki tłuszczowej, bransoletka, zegarek i wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z HealthKit, dane zgłaszane przez urządzenie Smart Device zostaną przekazane do HealthKit.

Możesz zrezygnować z używania pozwolenia HealthKit poprzez „Moje – Ustawienia – Ustawienia prywatności – Wyłącz/włącz pozwolenie HealthKit“.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik włączy dowolne zezwolenie, upoważnia firmę Aer Lingus do gromadzenia i wykorzystywania odpowiednich danych osobowych w celu świadczenia odpowiednich Usług. Po wyłączeniu jakiegokolwiek zezwolenia, zostanie ono uznane przez nas za anulowanie upoważnienia i nie będziemy kontynuować gromadzenia Danych osobowych na podstawie odpowiednich zezwoleń, a powiązane funkcje mogą zostać zakończone. Jednak decyzja użytkownika o wyłączeniu pozwolenia nie będzie miała wpływu na wcześniejsze gromadzenie i wykorzystywanie informacji w oparciu o jego upoważnienie.

2.Informacje zbierane automatycznie

 • : Podczas interakcji z naszymi Usługami, w celu zapewnienia i utrzymania normalnego działania naszych Usług, ulepszenia i optymalizacji naszych Usług, a także w celu ochrony bezpieczeństwa konta użytkownika, automatycznie gromadzimy informacje o urządzeniu mobilnym, takie jak numer modelu urządzenia mobilnego, adres IP, informacje o połączeniu bezprzewodowym, typ i wersja systemu operacyjnego, numer wersji aplikacji, identyfikator powiadomienia push, pliki dziennika i informacje o sieci komórkowej. W międzyczasie będziemy zbierać numer wersji oprogramowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska operacyjnego lub świadczenia usług będziemy zbierać informacje o zainstalowanych aplikacjach mobilnych i innym oprogramowaniu, z którego korzystasz.
  • : Podczas interakcji użytkownika z naszymi stronami internetowymi i Usługami automatycznie gromadzimy dane dotyczące użytkowania, odnoszące się do wizyt, kliknięć, pobrań, wysłanych/odebranych wiadomości oraz innych sposobów korzystania z naszych stron internetowych i Usług.
  • : Podczas korzystania z Aplikacji, w celu poprawy doświadczenia użytkownika, może zostać przesłany dziennik systemowy i dziennik wyjątków, w tym adres IP, ustawienie preferencji językowych, wersja systemu operacyjnego, data lub godzina dostępu, abyśmy mogli ułatwić i dokładnie zidentyfikować problemy i pomóc w ich rozwiązaniu w odpowiednim czasie.

Należy pamiętać, że nie możemy zidentyfikować konkretnej osoby za pomocą samych informacji o urządzeniu lub informacji z dziennika. Jeśli jednak te rodzaje informacji nieosobowych w połączeniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby, takie informacje będą traktowane jako Dane osobowe. O ile nie uzyskaliśmy zgody użytkownika lub o ile przepisy prawa i regulacje dotyczące ochrony danych nie stanowią inaczej, będziemy agregować lub odczulać takie informacje.

3.Smart Devices Informacje powiązane:

 • : Gdy użytkownik podłącza swoje Urządzenia inteligentne do Usług, możemy zbierać podstawowe informacje o jego Urządzeniach inteligentnych, takie jak nazwa urządzenia, identyfikator urządzenia, status online, czas aktywacji, wersja oprogramowania sprzętowego i informacje o aktualizacji.
 • : W oparciu o typ urządzenia Smart Device, które należy połączyć, podstawowe zbierane informacje obejmują: Informacje o Wi-Fi, adres MAC urządzenia itp.
 • : W zależności od różnych Inteligentnych Urządzeń, które zdecydują się Państwo połączyć z naszymi Produktami lub Usługami, możemy zbierać różne informacje zgłaszane przez Państwa Inteligentne Urządzenia.

Należy pamiętać, że gdy aktywnie zgodzisz się na wprowadzenie nazwy aplikacji, a aplikacja zostanie połączona z Apple Health (lub inną platformą związaną ze zdrowiem), będziemy udostępniać Apple Health Twoje dane pomiarowe (w tym tylko dane dotyczące Twojego BMI, wzrostu, wagi i zawartości tłuszczu w organizmie). Celem udostępniania danych jest jedynie pomiar i analiza wskaźników zdrowotnych związanych z Tobą i nigdy nie zostaną one ujawnione innym stronom trzecim. Możesz zamknąć w dowolnym momencie, zarządzając stroną ustawień HealthKit.

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

Cele, dla których możemy przetwarzać informacje o Tobie są następujące:

 • Przetwarzamy dane dotyczące konta użytkownika, informacje o urządzeniu mobilnym, dane dotyczące użytkowania, informacje o lokalizacji oraz informacje związane ze Smart Device, aby zapewnić użytkownikowi Usługi, o które prosił. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie naszej umowy z użytkownikiem zgodnie z umową użytkownika.
  • Przetwarzamy informacje o urządzeniu mobilnym użytkownika, dane dotyczące użytkowania, informacje o lokalizacji i informacje związane ze Smart Device, aby zapewnić funkcje i bezpieczeństwo Usług, rozwijać i ulepszać Usługi, analizować efektywność naszych działań oraz zapobiegać i śledzić oszustwa lub niewłaściwe użycie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie naszej umowy z Tobą zgodnie z naszą umową użytkownika.
  • Przetwarzamy Dane osobowe użytkownika, aby wysyłać mu ważne informacje dotyczące Usług, zmian w naszych warunkach, zasadach i polityce i/lub inne informacje administracyjne. Jednocześnie będziemy przesyłać Ci powiadomienia związane z zakupionymi przez Ciebie usługami, takimi jak usługi alertów. Możesz zaznaczyć „Powiadomienia aplikacji“ w Aplikacji („Ja > Centrum wiadomości > Ustawienia > Ustawienia powiadomień“), aby zarządzać tymi powiadomieniami. Gdy zdecydujesz się nie włączać funkcji Powiadomień, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w takim celu. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie naszej umowy z Tobą zgodnie z naszą umową użytkownika lub innymi warunkami.
  • W celu analizy wykorzystania produktów, które dostarczamy i poprawy doświadczenia użytkownika, będziemy analizować dane, które nam dostarczasz, a) musimy sprawdzić Twoje problemy, gdy napotkasz jakiekolwiek usterki podczas korzystania z produktu, w takich okolicznościach, możesz nie być w stanie zrezygnować, ponieważ jest to wysoce związane z funkcjonalnością i jakością korzystania z naszego produktu i usługi, oraz b) analizować dane dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z produktu lub w określonych scenariuszach, tak aby użytkownik mógł lepiej korzystać z wygody zapewnianej przez nasze Usługi, w takich okolicznościach, jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na analizę swoich danych, może wejść do ustawień prywatności w aplikacji („Moje > Ustawienia > Ustawienia prywatności > Analiza danych“), aby zrezygnować z tego wyboru. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest Państwa zgoda.
  • Możemy przetwarzać dane dotyczące konta użytkownika, dane dotyczące użytkowania, informacje o urządzeniu w celu spersonalizowania projektu produktu i zapewnienia użytkownikowi usług dostosowanych do jego potrzeb, takich jak polecanie i wyświetlanie informacji i reklam dotyczących produktów dostosowanych do użytkownika, a także w celu zaproszenia użytkownika do udziału w ankietach dotyczących korzystania z Usług. Jeśli nie zezwalasz nam na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w celu personalizacji, możesz z tego zrezygnować po wejściu do Aplikacji lub zmieniając swoje preferencje w „Ustawieniach prywatności“ („Ja> Ustawienia > Ustawienia prywatności > Personalizacja“) w Aplikacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda.
  • . Ujawniamy informacje, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli w dobrej wierze uważamy, że takie wykorzystanie jest w uzasadniony sposób konieczne do:

Jeśli nastąpi jakakolwiek zmiana celów przetwarzania danych osobowych, poinformujemy o niej użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia na stronie internetowej firmy Moneybookers o takich zmianach celów oraz o możliwościach wyboru, jakie użytkownik może mieć w odniesieniu do swoich Danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

W EMOS spol. s r.o. , udostępniamy Dane Osobowe tylko w sposób, o którym informujemy. Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe następującym odbiorcom:

(a) Zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, procesem prawnym lub zgodnym z prawem żądaniem rządowym;

(b) egzekwowania naszej Umowy z Użytkownikiem oraz innych umów, zasad i standardów, w tym prowadzenia dochodzeń w sprawie ich potencjalnego naruszenia;

(c) Ochrony naszych operacji i systemów biznesowych;

(d) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników, osób trzecich lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub pozwoleniem prawnym; lub

(e) przeprowadza zarządzanie ryzykiem, badania przesiewowe i kontrole pod kątem działań bezprawnych, oszukańczych, zwodniczych lub złośliwych.

Z wyjątkiem osób trzecich wymienionych powyżej, ujawniamy dane osobowe użytkownika innym osobom trzecim wyłącznie za jego zgodą.

Międzynarodowy transfer zgromadzonych informacji

EMOS spol. s r.o. będzie przestrzegać obowiązujących wymogów dotyczących lokalizacji danych w odpowiednich jurysdykcjach w odniesieniu do przechowywania danych. Aby ułatwić naszą działalność, możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Państwa Dane osobowe w jurysdykcjach innych niż miejsce zamieszkania. Przepisy prawne w tych krajach mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika. Kiedy to zrobimy, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony informacji poprzez zastosowanie jednego lub więcej z następujących podejść:

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej szczegółów na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Prawa użytkownika związane z danymi osobowymi

Szanujemy Twoje prawa i kontrolę nad Twoimi Danymi osobowymi. Możesz skorzystać z każdego z następujących praw:

Nie musisz wnosić opłaty, a my postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Jeśli zdecydujesz się wysłać do nas wiadomość e-mail, w swojej prośbie zaznacz wyraźnie, jakie informacje chciałbyś zmienić, czy chciałbyś, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych lub w inny sposób poinformuj nas o ograniczeniach, jakie chciałbyś wprowadzić w zakresie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa możemy poprosić o weryfikację tożsamości przed podjęciem dalszych działań w związku z żądaniem.

Możesz:

Wycofanie zgody: Będziemy realizować Twoje prawo do prywatności w zakresie wycofania zgody poprzez następujące podejścia:

1)W przypadku uprawnień do prywatności uzyskanych za pośrednictwem ustawień systemowych urządzenia, zgodę można wycofać poprzez zmianę uprawnień urządzenia, w tym lokalizacji, aparatu fotograficznego, albumu zdjęć (biblioteki zdjęć/biblioteki wideo), mikrofonu, ustawień Bluetooth, ustawień powiadomień i innych powiązanych funkcji;

2)Możesz zrezygnować z komunikacji nie-marketingowej poprzez „Me > Message Center > Notification Settings“, aby zarządzać swoim wyborem;

3)Możesz zrezygnować z funkcji analizy danych poprzez „Me > Settings > Privacy Settings“;

4)Możesz zrezygnować z funkcji personalizacji poprzez „Ja > Ustawienia > Ustawienia prywatności > Personalizacja“;

5)Odczepić Smart Device poprzez Aplikację, a informacje związane z Smart Device nie będą zbierane;

6) Korzystając z produktu w trybie „Try Now“ i nie włączając pewnych ustawień lokalizacji dla poszczególnych scen inteligentnych, nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych o użytkowniku;

7)Jeżeli wcześniej wyraziliście Państwo zgodę na powiązanie konta App z usługą osób trzecich, np. platformą zdrowotną, prosimy o jej odblokowanie na platformie osób trzecich.

W przypadku wycofania zgody lub upoważnienia możemy nie być w stanie kontynuować dostarczania Państwu określonych produktów lub usług odpowiednio. Jednakże wycofanie przez Państwa zgody lub upoważnienia nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

O usunięciu konta: Funkcję usuwania można znaleźć poprzez „Me > Settings > Account and Security > Delete Account“ (Deactivate Account)

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy komercyjnie uzasadnione fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych. EMOS spol. s r.o. zapewnia różne strategie bezpieczeństwa, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika i urządzenia. W przypadku dostępu do urządzenia, EMOS spol. s r.o. stosuje zastrzeżone algorytmy w celu zapewnienia izolacji danych, uwierzytelnienia dostępu, ubiegania się o autoryzację. W zakresie komunikacji danych jest wspierana komunikacja z wykorzystaniem algorytmów bezpieczeństwa i protokołów szyfrowania transmisji oraz transmisja szyfrowania informacji na poziomie komercyjnym na podstawie kluczy dynamicznych. W przypadku przetwarzania danych stosuje się ścisłe filtrowanie i walidację danych oraz pełny audyt danych. Jeśli chodzi o przechowywanie danych, wszystkie poufne informacje użytkowników będą bezpiecznie zaszyfrowane podczas przechowywania. Jeśli masz powód, aby sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli uważasz, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek konta, które możesz mieć u nas zostało naruszone), możesz natychmiast powiadomić nas o problemie, wysyłając wiadomość e-mail Please enter your privacy email address.

Przechowywanie danych

Przetwarzamy Państwa Dane osobowe przez minimalny okres niezbędny do celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że istnieje szczególny wymóg prawny, abyśmy przechowywali dane przez dłuższy okres. Określamy odpowiedni okres przechowywania w oparciu o ilość, charakter i wrażliwość Danych osobowych, a po zakończeniu okresu przechowywania niszczymy Dane osobowe.

Gdy nie będziemy w stanie tego zrobić z przyczyn technicznych, zapewnimy wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegających dalszemu takiemu wykorzystaniu Danych osobowych.

Prywatność dzieci

Ochrona prywatności małych dzieci jest dla nas szczególnie ważna. Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia (lub innego wieku określonego przez prawo obowiązujące w kraju/regionie zamieszkania użytkownika) i prosimy, aby osoby te nie przekazywały nam żadnych Danych osobowych. Firma nie gromadzi świadomie danych osobowych żadnego dziecka, chyba że najpierw uzyska zgodę od jego rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy Dane osobowe jakiegokolwiek dziecka bez zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji….

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysłanej na adres e-mail podany na koncie użytkownika) lub za pomocą powiadomienia w aplikacjach mobilnych przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk lub niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami w następujący sposób:

EMOS spol. s r.o.

Pocztowy adres korespondencyjny: Lipnicka 2844, Prerov, 75002, Republika Czeska.

Email: gosmart@emos.eu

Dokumenty ke stažení
Všechny dokumenty