Vážení obchodní partneři,

velmi si vážíme dosavadní spolupráce i Vaší důvěry při budování a rozvoji vzájemných obchodních vztahů a věříme, že tuto důvěru nezklameme ani v budoucnu.

Při této příležitosti si Vám dovoluji oznámit, že dne 28. 2. 2022 byl završen proces akvizice společnosti EMOS CZ group a.s., kdy novým akcionářem společnosti se stala společnost Legrand France S.A.

Akvizicí společnost Legrand získala kontrolu nad skupinou EMOS, která působí ve středoevropském regionu, především svými dceřinými společnostmi v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a ve Slovinsku, s konsolidovaným obratem dosahující téměř 2,5 mld Kč. Společnosti Legrand a EMOS budou nadále působit na všech trzích samostatně.

Všechny kontaktní osoby zůstávají beze změny a obchodní týmy EMOS jsou svým zákazníkům plně k dispozici.

Pevně věříme, že tato akvizice je pozitivním impulsem pro nalezení dalších nových obchodních příležitostí s využitím synergických efektů akvizice pro další růst skupiny EMOS, jejíž nedílnou součástí jsou i obchodní vztahy jak s odběrateli, tak dodavateli.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Jiří Lupač

Předseda představenstva EMOS CZ group a.s.

Česká republika, 28. 2. 2022

Dokumenty ke stažení
Všechny dokumenty